• Dây da nâu - Da thuộc thảo mộc Italia
  1,100,000

  Chúng tôi đã chọn loại Da thuộc thảo mộc của Ý, một trong những loại da thoải mái nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Không sử dụng hóa chất nhân tạo, phương pháp thuộc da 100% tự nhiên, được làm thủ công với những chi tiết tỉ mỉ và tốt nhất.

 • Dây da xanh lá - Da thuộc thảo mộc Italia
  1,100,000

  Chúng tôi đã chọn loại Da thuộc thảo mộc của Ý, một trong những loại da thoải mái nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Không sử dụng hóa chất nhân tạo, phương pháp thuộc da 100% tự nhiên, được làm thủ công với những chi tiết tỉ mỉ và tốt nhất.

 • Dây da xanh lam - Da thuộc thảo mộc Italia
  1,100,000

  Chúng tôi đã chọn loại Da thuộc thảo mộc của Ý, một trong những loại da thoải mái nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Không sử dụng hóa chất nhân tạo, phương pháp thuộc da 100% tự nhiên, được làm thủ công với những chi tiết tỉ mỉ và tốt nhất.

 • Dây da đen - Da thuộc thảo mộc Italia
  1,100,000

  Chúng tôi đã chọn loại Da thuộc thảo mộc của Ý, một trong những loại da thoải mái nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Không sử dụng hóa chất nhân tạo, phương pháp thuộc da 100% tự nhiên, được làm thủ công với những chi tiết tỉ mỉ và tốt nhất.

Copyright © 2021, Timezone Vietnam.