• Swordfish 40Mm Ti Forged Carbon
    10,700,000

    Đây là một chiếc đồng hồ có mặt số và vòng số bezel sử dụng chất liệu carbon ép đúc. Bộ kim và cách vạch dấu số đều được mạ vàng và phủ dạ quang màu gỉ đồng.

Copyright © 2021, Timezone Vietnam.