• VENTURE UN-DARK LT ED
    7,900,000

    Câu chuyện về Những cô gái Radium là một trong những câu chuyện kinh hoàng nhất về sự vô trách nhiệm và vô giám sát của con người trước những đau khổ mà những công nhân nhà máy vô tội phải chịu đựng, những người không hề biết rằng họ đã bị đầu độc bởi sơn dạ quang tẩm Radium. Sự hy sinh của họ cuối cùng đã dẫn đến việc cải thiện các tiêu chuẩn sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu vào nhiều năm sau khi họ qua đời. Venture Un.dark tôn vinh di sản của những người anh hung đó đã ngã xuống.

Copyright © 2021, Timezone Vietnam.